Nagy Károly csillagvizsgálója


Zsámbék és Bicske között, Mány szomszédságában lelhető fel a mostani térképeken általában "Hegyikastély"-nak nevezett épület-együttes maradványa. A Monarchia III. katonai felmérése még csillagvizsgálót (Sternwarte) mutat (ld. térkép). Az alábbi szövegek Jelitai József: Nagy Károly és bicskei csillagvizsgálója c. írásának részletei, melyek megjelentek: Csillagászati Lapok 4 (1941) 3. sz.

"Szopori Nagy Károly (1797-1868) a magyar tudományos életnek egyik igen érdekes és értékes egyénisége. Atyja nyomán gyógyszerésznek indul, Littrow oldalán két évig a bécsi csillagászati obszervatóriumban dolgozik, Huszártól arab nyelvet tanul, kémiából doktorátust szerez...

...Aritmetikája elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 1835-re kiadott nagyjutalmát. Ő szerkeszti az első magyar felírású ég- és földgömböt 1840-ben. Tőle származik az MTA névkönyvének és naptárának csillagászati része 1837-től 1843-ig. Munkásságának koronája lett volna a Bicske mellett szerzett nemesi birtokán épülő csillagvizsgálója. Egész életén át megtakarított pénzét ennek pompás műszereire, könyveire, felszerelésére áldozta. Mielőtt e szép terve megvalósulhatott volna, kitört a szabadságharc. Másfél évtizednyi huzavona után birtokát elárverezték, csillagvizsgálójának háromtornyos, erős főépülete gazdasági magtárrá lett. Az államra szállt majd 200 műszere és több, mint 1000 kötet könyve több tudományos intézetünk közt szétosztásra került."Nagy Károly bicskei csillagvizsgálója a Monarchia III. katonai felmérésén
Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány honlapja