Hold, Szaturnusz, Jupiter, Mars
Moon, Saturn, Jupiter, Mars
Felszerelés/equipment: Canon EOS 400D, Canon EF 50 F/1,8
Helyszín, id§pont/location, date: Zsámbék, 2020.03.20.