Tájképek éjszaka
Night landscapes


Mellékhold
Moondog

Holdhalo Jupiterrel
Moonhalo with Jupiter
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter
Hold és Vénusz
Moon and Venus
Hold és Vénusz
Moon and Venus
Hold, Jupiter, Spica
Moon , Jupiter, Spica


Teliholdkelte
Rising Full Moon
Téli csillagképek
Winter constellations
Vénusz  és Mars
Venus and Mars
Jupiter and sea sparkle
ISS over Sidari


Nyugvó holdsarló
Setting Crescent Moon
Nyugvó telihold
Setting Full Moon
Hold és bor
Moon and wine
Vihar telihold keltekor
Storm at full moon rise
Éjszaka Korinthosznál
Night at Corinth


Telihold nyugta
Setting Full Moon
Krepuszkuláris sugarak
Crepuscular rays
Telihold és Jupiter
Full Moon and Jupiter
Holdkelte
Moonrising
Holdsarló  az M6 autópálya fölött
Crescent Moon over the M6 motorway


Nyugvó téli hatszög
Setting winter hexagon
Krakkói éjszaka
Kraków by night
Éjszaka a Schoberriegel tetején/Night on the top of Schoberriegel
Csillagívek és a Nemzetközi űrállomás
Star trails and the ISS
32 órás holdsarló
33 hours crescent Moon


Telihold az Alpokban
Full Moon in the Alps
Téli éjszaka az Alpokban
Winter night in the Alps
Téli hatszög
Winter hexagon
Állatövi fény
Zodiacal light
33 órás holdsarló
33 hours crescent MoonÉbredő Vénusz és szalmabálák
Rising Venus and bales of straw
Nyugvó Szaturnusz, Mars és Spica
Setting Saturn, Mars and Spica
Vénusz, Jupiter, holdsarló
Venus, Jupiter, crescent Moon
ISS, repülőgép, műholdak és nyári csillagképek
ISS, airplane, satellites and summer constellations
Vénusz és Jupiter a Fiastyúkkal
Venus and Jupiter with Pleiades

Villámok a Zsámbéki- medencén túl
Lightnings over the Zsámbék Basin
Telihold kelte
Rising Full Moon
Nyugvó Vénusz
Setting Venus
Telihold kelte
Rising Full Moon 
Telihold perigeumban
Perigee full Moon


Hold és villámok
Moon and lightnings
Hold, Vénusz és Jupiter 
Moon, Venus and Jupiter 
Holdkelte, Napkelte
Moonrise, Sunrise
Vénusz és Jupiter a nyugvó Orionnal
Venus and Jupiter with
setting Orion
Jupiter-Vénusz-Merkúr
Jupiter-Venus-Mercury


Holdkoszorú Vénusszal és Jupiterrel
Lunar corona with Venus and Jupiter
Hold, Vénusz, Jupiter és az ISS
Moon, Venus, Jupiter and ISS
Jupiter, Vénusz és Hold
Jupiter, Venus and Moon
Jupiter és Vénusz
Jupiter and Venus
Holdhalo téli csillagképekkel
Moonhalo with winter constellations


Jupiter, Hold és nyugvó Vénusz / Jupiter, Moon and setting Venus
Ébredő Kaszás
Rising Orion
Hold és Vénusz II.
Moon and Venus II.
Hold és Vénusz I.
Moon and Venus I.
Sirius a hegyek fölött/
Sirius above the mountains


Holdfényes éjszaka az Alpokban
Moonlit night in the Alps
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter
Holdsarló és hamuszürke fény
Crescent Moon and earthshine
A Hold és a Jupiter megfigyelése/Observing the Moon and Jupiter


Telihold kelte
Rising Harvest Moon
Telihold a Balatonnál
Full Moon at Lake Balaton
Tejút a kempingen túl
Milky Way over the camping
Hold, Mars és Jupiter
Moon, Mars and Jupiter
Villámok
Lightnings


Egy felhős holdkelte arcai / Faces of a cloudy moonrise
Telihold kelte
Flower Moon Rise
Holdsarló és a Fiastyúk
Crescent Moon and the Pleiades
Telihold kelte
Full Moon Rising
Hold és Fiastyúk
Moon and the Pleiades

Tavaszi állatövi fény
Spring zodiacal light
Nyugvó Merkúr
Setting Mercury
Jupiter és Merkúr
Jupiter and Mercury
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter

Holdnyugta
Moonset
Ébredő Orion
Rising Orion
Ébredő Orion a falu fölött/Rising Orion over the village
Nyugvó Jupiter
Setting Jupiter
Holdfogyatkozás
Lunar eclipse

Ébredő Vénusz
Rising Venus
46 órás holdsarló
46 hours old crescent moon
Holdsarló a Zsámbéki- medencén túl
Crescent Moon over the Zsámbék Basin
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter
Holdsarló, Vénusz- sarló/Crescent Moon, crescent Venus

31 órával Újhold előtt
31 hours before New Moon
Hold és Jupiter
Moon and Jupiter
Telihold és romtemplom
Full Moon and ruined church
24,2 órával Újhold előtt
24,2 hours before New Moon
Bolygó-háromszög
Planet triangle

Pergola, Tejút és fényszennyezés
Pergola, Milky Way and light pollution
Hold és bolygók
Moon and planets
Hold és Vénusz
Moon and Venus
Tejút és part
Milky Way and beach
Fiastyúk és Hold
Pleiades and Moon

Hold és Vénusz
Moon and Venus
33 órás holdsarló
33 hours old crescent moon
Villámok /Lightnings Holdkelte
Flower Moon Rise
Holdkelte
Grass Moon Rise

Holdsarló és Vénusz
Crescent Moon and Venus
Holdkelte
Worm Moon Rise
38 órás holdsarló
38 hour old crescent moon
Holdkelte
Moonrising
Holdhalo öreg fával
Moonhalo with old tree
Csillagok, felhők, köd
Stars, clouds, fog
Telihold után egy nappal/The day after Harvest Full Moon Ébredő Orion
Rising Orion
Ébredő Orion II.
Rising Orion II.
Holdkelte/Moonrise
Telihold után egy nappal/The day after full moon Hatalmas fenyők alatt
Under huge pine trees
Hegyi tanya
Mountain farm
Villámok /Lightnings Hajnali bolygók
Morning planets
Töki "rossztemplom"
Ruined church in Tök
Holdkelte/Moonrise 30 órás holdsarló
30 hour old crescent moon
Holdkelte/Moonrise Hold és Vénusz
Moon and Venus
Hold és Vénusz II.
Moon and Venus II.
Alpesi táj holdvilágnál
Alpine landscape with
Moonlight
Orion a hegy felett
Orion above the hill
Holdhalo
Moonhalo
Alpesi táj este
Alpine landscape in the
evening
Felkelő Hold
Rising Moon
Bika és felhőhattyú
Taurus and cloud
swan
Holdészlelés felhőkkel
Observing the Moon with clouds
Hold és felhők
Moon and clouds
Észlelés
Observing